แม่มูตบ้านดิน

ฮอร์โมนไข่เพิ่มผลผลิตข้าว

Leave a comment

เหมาะสำหรับการเร่งดอก ให้ติดดอกเร็ว มีความสมบูรณ์มากขึ้น ข้าวมีรวงใหญ่ แข็งแรง ต้านทานโรคดี

ส่วนประกอบ     – ไข่ไก่  2  กก.(ประมาณ 35 ฟอง)   –  น้ำตาลหรือกากน้ำตาล 2 กก.  – นมจืดขวด 250ml.  2 กล่อง   – น้ำมะพร้าวอ่อน 2 ลูก  –  นมเปรี้ยวขวดเล็ก    2 ขวด – แป้งข้าวหมาก 2 ลูก

วิธีทำ    1. ปั๋นไข่พร้อมเปลือกให้ละเอียดแล้วเอาใส่ถังหมัก  2. เทน้ำมะพร้าว นมจืด นมเปรี้ยว น้ำตาลทรายและแป้งข้าวหมากที่บดละเอียดแล้ว ลงในถังหมัก คนให้เข้ากัน   3.ปิดผาทิ้งไว้ 14 วัน คนเช้าเย็น เก็บไว้ในร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  4.หลังจาก 14 วันสามารถนำมาใช้ได้ หรือจะหมักให้นานกว่านี้ก็ได้ สามารถเก็บไว้ได้นาน 5-6 เดือน

วิธีใช้   ผสมฮอร์โมน 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นพืชช่วงออกดอกให้เปียกชุ่มในช่วงเวลาเย็น  สัปดาห์ละครั้งหรือเทลงดินรอบทรงพุ่ม ช่วยบำรุงดินสำหรับนาข้าว ใช้ฮอร์โมน 70 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร 1 ลิตรใช้ได้ 10 ไร่  ฉีดพ่นตอนเย็นอาทิตย์ละครั้ง

ประโยชน์ทีได้   ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง ให้ดอกออกผลรวด สำหรับข้าวจะมีรวงใหญ่ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานต่อโรค

เมื่อเราเก็บผลผลิตชุดก่อนเสร็จแล้ว เราต้องทำการตัดแต่งกิ่ง บำรุงต้น ซึ่งแนวเคมีก็อาจจะบำรุงด้วยการใส่ปุ๋ยคอก แล้วก็ตามด้วยปุ๋ยเคมี เพราะใส่เคมีอย่างเดียวต้นไม้ไม่ได้กินแน่ แต่ถ้าแนวชีวภาพนั้น ปุ๋ยคอกไม่ต้องนำมาใส่ ต้องนำไปหมักให้เป็นปุ๋ยชีวภาพผงเสียก่อน แล้วจึงนำมาใส่ต้นไม้ ต้นไม้จะได้กินอย่างรวดเร้ว และต้องราดรดตามด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้นทางดินด้วย จะทำให้ต้นไม้ได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอ และครบถ้วน เมื่อบำรุงต้นพร้อมถึงเวลาที่แตกใบอ่อน ต้องการให้ติดดอก ก็จะมีสารชักนำหลายชนิด สำหรับแนวทางชีวภาพ ใช้“ฮอร์โมนเร่งดอก” น้ำ 20 ลิตร ใส่ฮอร์โมนไป 10 ช้อนแกง ฉีดพ่นทางใบ ถ้าทางดิน น้ำ 20 ลิตร ฮอร์โมน 0.5 ลิตร พ่นและราดไป 2-3 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ รับรองว่าติดดอกออกผลทันที แต่ว่าต้นสมบูรณ์มาก่อน ดอกจะแข็งแรง ไม่ร่วง ติดผลแล้ว ผลแข็งแรง ร่วงยากเช่นกัน ( จากชุมชนต้นแบบเฉลิมพระเกรียติ 84)  ต้นทุนในการทำถ้าเทียบกับปริมาณที่ได้แล้วถือว่าถูกมาก สามารถเก็บไว้ได้นานโดยการแช่เย็น ถ้าเห็นว่าเยอะไปก็ลดสัดส่วนของส่วนผสมลง         ฮอร์โมนไข่ที่ได้จากการหมัก เมื่อนำไปฉีดพ่นในแปลงข้าว ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น และคุณภาพดี รวงมีขนาดใหญ่และเมล็ดสวย ต้นข้าวมีความแข็งแรงต้านทานต่อโรค นอกจากนี้ยังมีผลทำให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น เนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมี ควรหลีกเลี่ยงการใช้ฮอร์โมนไข่ร่วมกับสารเคมีและควรมีการบำรุงแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การใช้ฮอร์โมนจากพืชผัก ผลไม้ก็สามารถทำให้ผลผลิตดีขึ้น และควรมีการใช้ฮอร์โมนไข่อย่างต่อเนื่อง

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s